Jansen LCAT brengt mensen in beweging!
Header

Methodiek

Methodiek

In de trajecten worden verschillende methodieken ingezet als zelfsturend leren, provocatief coachen, Voice Dialogue, RET/NLP, kernkwadranten, STAR model, SMART methodiek, Roos van Leary, Personal Branding/Elevator Pitch en o.a. gebruik gemaakt van MBTI (Myers-Brigs), TMA (Talentenanalyse), BAIA Beroepssectoren en Activiteiten Interesse Analyse, reflectietechnieken, simulaties, 360¬į-feedback methode, persoonlijkheidsvragenlijsten en testen zoals Carri√®rewaarden, Big Five, Ennaegram Persoonstypen, Loopbaanankers, IJkpuntentest, Teamrollen Belbin. Ook worden tijdens het traject modellen en concepten aangereikt zoals De zeven Eigenschappen van effectief Leiderschap, De Cirkel van acht, Mind mapping, stressmanagement, zelfmanagement, situationeel leidinggeven, conflicthantering.