Jansen LCAT brengt mensen in beweging!
Header

CMI Noloc

CMI is een onafhankelijke certificerende instelling voor persoonscertificering. CMI toetst vakbekwaamheid volgens vastgestelde normen. CMI is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie volgens de Europese norm ISO / IEC 17024 voor loopbaanadvisering, loopbaancoaching, loopbaanbegeleiding en outplacement inclusief re-integratie 2e spoor.

De  gecertificeerde adviseurs mogen zich Register Loopbaanprofessional (RL) noemen. Zij zijn opgenomen in een openbaar register. RL is een beschermde titel.

CMI levert onderscheidend vermogen!

www.cminl.nl

Noloc (Nederlandse orde voor loopbaanadviseurs, outplacement consultants en carrière coaches) is een beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals en hanteert een beroepsregister.
www.noloc.nl